Followers

Monday, January 10, 2011

Nota

Buat nota untuk presentation. cari-cari maklumat.tp ini je yg dapat.

Pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa.
-Berpusatkan murid
-Berdasarkan bahan
-Pembelajaran berasaskan projek
-Pembelajaran berasakan masalah

(1) Berpusatkan murid
-Pelajar sebagai pemain utama dalam proses P&P.
-Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran.
-Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara.
-Komunikasi dua hala berlaku dalam proses ini.
-Pelajar bebas untuk bertanya dan memberikan pandangan.
-Teknik perbincangan dilaksanakan untuk memupuk sikap bekerjasama dan toleransi antara pelajar.
-Guru berpeluang untuk berinteraksi dan mengesan kelemahan pelajar di peringkat awal lagi.

(2)Berdasarkan bahan
-Memberi penekanan kepada penggunaan alat bantu mengajar (ABM).
-ABM terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran.
-Bahan pengajaran ialah semua bahan yang digunakan oleh guru dalam pengaplikasian pengajaran manakala bahan pembelajaran pula semua bahan yang disediakan oleh guru kepada pelajar.
-ABM membantu pembelajaran pelajar menjadi lebih mudah.
-Bahan bantu mengajar digunakan bertujuan untuk memudahkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan.
-Penggunaan ABM juga dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar.
-Guru mestilah menguasi penggunaan ABM untuk mengelakkan masa terbuang dan mengelakkan isi pelajaran utama tidak dapat disampaikan kepada pelajar.

(3)Berasaskan projek.
-Definisi: proses pembelajaran yang berfokuskan kepada tugasan amali secara sistematik dalam masa tertentu.
Biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul.

-Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan sekaligus dapat mewujudkan komunikasi positif antara pelajar.
-Penilainnya dijalankan pada setiap tahap proses hingga ke tahap hasil yang siap.
-Interaksi guru-murid yang berupa bimbingan dan perunding pada setiap tahap proses.
-Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap.
-Proses ini melibatkan pengumpulan bahan,maklumat,data,memproses maklumat dan data,pelaporan hasil dan refleksi kendiri.

(4)Berpusatkan masalah.
-Dilaksanakan dengan penyeliaan guru.
-Boleh dilakukan  secara kumpulan atau individu.
-Pelajar harus dapat mengatasi rintangan untuk mencapai matlamat.
- Antara langkah yang perlu dipatuhi ialah kenal pasti masalah, mencari maklumat, membuat andaian(hipotesis), menguji hipotesis, menilai dan membuat rumusan. Semasa proses penyelesaian dilakukan pelajar boleh bertukar pendapat,bekerjasama, meningkatkan pemahaman dan ingatan Penglibatan pelajar adalah dituntut sepenuhnya.

No comments:

Post a Comment

Monday, January 10, 2011

Nota

Buat nota untuk presentation. cari-cari maklumat.tp ini je yg dapat.

Pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa.
-Berpusatkan murid
-Berdasarkan bahan
-Pembelajaran berasaskan projek
-Pembelajaran berasakan masalah

(1) Berpusatkan murid
-Pelajar sebagai pemain utama dalam proses P&P.
-Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran.
-Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara.
-Komunikasi dua hala berlaku dalam proses ini.
-Pelajar bebas untuk bertanya dan memberikan pandangan.
-Teknik perbincangan dilaksanakan untuk memupuk sikap bekerjasama dan toleransi antara pelajar.
-Guru berpeluang untuk berinteraksi dan mengesan kelemahan pelajar di peringkat awal lagi.

(2)Berdasarkan bahan
-Memberi penekanan kepada penggunaan alat bantu mengajar (ABM).
-ABM terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran.
-Bahan pengajaran ialah semua bahan yang digunakan oleh guru dalam pengaplikasian pengajaran manakala bahan pembelajaran pula semua bahan yang disediakan oleh guru kepada pelajar.
-ABM membantu pembelajaran pelajar menjadi lebih mudah.
-Bahan bantu mengajar digunakan bertujuan untuk memudahkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan.
-Penggunaan ABM juga dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar.
-Guru mestilah menguasi penggunaan ABM untuk mengelakkan masa terbuang dan mengelakkan isi pelajaran utama tidak dapat disampaikan kepada pelajar.

(3)Berasaskan projek.
-Definisi: proses pembelajaran yang berfokuskan kepada tugasan amali secara sistematik dalam masa tertentu.
Biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul.

-Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan sekaligus dapat mewujudkan komunikasi positif antara pelajar.
-Penilainnya dijalankan pada setiap tahap proses hingga ke tahap hasil yang siap.
-Interaksi guru-murid yang berupa bimbingan dan perunding pada setiap tahap proses.
-Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap.
-Proses ini melibatkan pengumpulan bahan,maklumat,data,memproses maklumat dan data,pelaporan hasil dan refleksi kendiri.

(4)Berpusatkan masalah.
-Dilaksanakan dengan penyeliaan guru.
-Boleh dilakukan  secara kumpulan atau individu.
-Pelajar harus dapat mengatasi rintangan untuk mencapai matlamat.
- Antara langkah yang perlu dipatuhi ialah kenal pasti masalah, mencari maklumat, membuat andaian(hipotesis), menguji hipotesis, menilai dan membuat rumusan. Semasa proses penyelesaian dilakukan pelajar boleh bertukar pendapat,bekerjasama, meningkatkan pemahaman dan ingatan Penglibatan pelajar adalah dituntut sepenuhnya.

No comments:

Post a Comment